Jaunumi

Norisinājies projekta informatīvais seminārs

Noslēgusies pēdējā paraugu ievākšanas kampaņa

Uzmērīti urbumi un upju ūdens līmeņi

Pirmie projekta "Nitra" rezultāti tiek ziņoti LU 76. zinātniskajā konferencē

Ievākti un izanalizēti pirmie ūdens paraugi!

Ierīkotas visas septiņas novērojumu stacijas!

Projekts Nitra uzsākts!