Informatīvais seminārs ieinteresētajām pusēm

2019.gada 11.oktobrī Latvijas Universitātes Zinātņu mājā norisinājās informatīvais seminārs projekta ininteresētajām pusēm. Semināra dalībnieki tika informēti par projekta mērķiem un uzdevumiem, projekta aktualitāti, izmantotajām metodēm un galvenajiem rezultātiem. Diskusiju laikā tika apspriestas iespējas projekta rezultātu turpmākai integrācijai Latvijas pazemes ūdeņu apsaimniekošanā, t.i. Upju baseinu apgabalu plānu iestrādē 2022.-2027.gadam, kā arī izmantošanai komersantiem un valsts pārvaldes institūciju ikdienas darba atvieglošanai.

Seminārā piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts vides dienesta, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra, kā arī Latvijas Universitātes pāstāvji.

Ar semināra prezentācijām iespējams iepazīties šeit: