Iepazīstinām zinātniekus un sabiedrību ar projekta "Nitra" pirmajiem atklājumiem

2018.gada 26.janvārī Latvijas Universitātes 76. zinātniskās konferences sekcijas sēdes "Lietišķā ģeoloģija" ietvaros tika veiksmīgi prezentēti pirmie projekta "Nitra" rezultāti. Īpašu interesi no komersantu puses izraisīja projekta ietvaros radītie un izmantotie tehniskie risinājumi maza diametra urbumu ierīkošanai un neliela apjoma ūdens paraugošanai. Kaut arī projektā ievākta vēl tikai puse plānoto paraugu, pirmie rezultāti jau ir ļoti interesanti- varam spriest par reducēšānās zonām un iespējamo denitrifikāciju, nitrātjonu sezonalitāti un aktualizēt avotu ūdeņu sezonālo pētījumu nozīmi. Ar mutisko ziņojumu "Pirmie rezultāti par nitrātu pētniecisko monitoringu gruntsūdeņos projekta “Nitra” ietvaros" uzstājās projekta vadītājs Jānis Bikše. Pētījuma līdzautori- Inga Retiķe un Aija Dēliņa. Saite uz ziņojuma tēzēm tiks drīzuma pievienota šeit.  
         

Dalīties