Tika veikta monitoringa staciju urbumu un tajos iekļauto upju ūdens līmeņa uzmērīšana ar augstu precizitāti, izmantojot reālā laika GPS un teodolītu. Iegūtās koordinātas un precīzie urbumu absolūtie augstumi ir ļoti būtiski dati, lai korekti analizētu pazemes ūdens līmeņa izmaiņas laikā jeb dažādās ūdens daudzuma sezonās. Projekta ietvaros ievākti jau piektā (priekšpēdējā) paraugošanas cikla ūdens paraugi no virszemes un pazemes ūdeņiem, un izanalizēti akreditētā laboratorijā.  
   

Dalīties