Iegūtas visas nepieciešamās atļaujas un saskaņojumi ar zemes īpašniekiem. Novērojumu stacijas uzsākušas savu darbību.

LVAF finansētā projekta “Nitra” ietvaros ir ierīkotas visas septiņas projektā paredzētās novērojumu stacijas, kas kopā sastāv no 16 urbumiem dziļumā līdz pieciem metriem, diviem avotiem un sešām upēm. Katrā stacijā ievietots Latvijas Universitātes īpašumā esošs automātiskā līmeņa un temperatūras mērītājs. Valsts vides dienestā ir izņemta Zemes dzīļu izmantošanas licence, kā arī iegūti rakstiski saskaņojumi ar zemju īpašniekiem, kurās novērojumu stacijas ierīkotas (AS “Latvijas valsts meži” un privātīpašniekiem). Aktīvi komunicējam ar uzraugošos institūciju- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, lai ziņotu par progresu. Pavisam drīz plānota pirmā paraugošanas kampaņa. Nevaram sagaidīt!  
  

Dalīties